Piyano Eğitiminde Ebeveyn – Öğrenci – Öğretmen Üçgeni

Piyano öğrencilerinin büyük oranda çocuklardan oluşması, onların hayatını yönlendiren ve disipline eden ebeveynlerin piyano eğitiminin başarısında ne kadar önemli rolleri olduğunu göstermektedir. Ebeveynlerin rolünün, çocuk daha anne karnındayken başladığını söylemek abartılı olmaz. Sağlıklı bir bedensel ve ruhsal gelişim için anne ve baba, çocuklarından sorumludur ve müzik, şüphesiz ki bu gelişimin önemli öğelerinden birisidir. Çocuğunu anne karnından itibaren müzikle doğru biçimde tanıştıran, bebekliğinde mutluluk verici ninnilerle onu rahatlatan, ilk çocukluk dönemlerinde gerek oyunlarda, gerek de aile ortamlarında kaliteli müziğe yer veren ebeveynler, bizler için önemli bir altyapıyı daha başlangıçta sağlamış olmaktadırlar.

İdeal durumda ebeveynler, piyano dersine gelmeden önce çocuklarının fiziksel ve bilişsel gelişimlerinde müziği doğru şekilde kullanmış, müzik sevgisini aşılamış ve onlara piyano derslerine başlangıç oluşturacak doğru temeli sunmuş olabilirler. Bunun yanı sıra, çocuklarının ne tür bir eğitim alacağı konusunda araştırma yapmış ve konu hakkında bilgili bir durumda bizimle görüşmeye gelmiş olabilirler. Beklentileri çok yüksek olmayan ama bu altyapıyı hazırlamış ebeveynlerle çalışmak, piyano öğretmenleri için avantajlı bir başlangıç noktasıdır.

Bununla beraber, bu ideal ortamı bulmak her zaman çok da olası değildir. Anne ve babaların piyano derslerinden anladıkları ve amaçladıkları, önemli farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, öğrenciyi derse almadan önce, hatta ilk tanışmayı çocukla yapmadan, ebeveynlerle bir araya gelip, karşılıklı ortak amaçları ve izlenecek eğitimin stratejisini belirlemekte her zaman yarar vardır.

Ebeveynlerin piyano dersinin içeriği ile ilgili bilgilerinin sınırlı olduğu durumlarda bile, ders verimini doğrudan arttırabilecekleri sayısız destekleri olabilir. İyi bir piyano öğretmeni, belki de yıllarca birlikte çalışıp yetiştireceği öğrencisinin başarısı ve kendi kariyer gelişimi için, ebeveynleri doğru şekilde yönlendirmek, onlara güvenmek ve her aşamada onlarla birlikte çalışmak zorundadır. Anne ve babalar, bizim sadece haftada bir ya da iki saat gördüğümüz çocuklarla tüm ömürlerini geçirmekte, onlara temel eğitim, disiplin ve doğru alışkanlıklar vermeye çabalamaktadırlar. Piyano çalışmaları da, günlük rutinler içinde yapılması gereken çalışmalardır ve bunları sağlarken evde en önemli kontrol unsuru ebeveynlerdir.

Günlük çalışmanın rutin olarak gerçekleştirilmesinde bizleri destekleyecek olan ebeveynler, sadece belirli bir süre ya da devamlı olarak çocuklarıyla birlikte piyano dersine katılabilirler. Özellikle ilk derslerdeki katılım, çocuğu rahatlatabileceği gibi, zaman içinde anne ve babaların öğretmenin temel felsefesi, öğrenciden beklentileri ve ev ödevlerinin içeriği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını da sağlayabilir. Bununla beraber, devamlı ebeveyn katılımını talep etmeyen birçok öğretmen de bulunmaktadır. Buradaki temel felsefe, ilk derslerden itibaren derse katılan bazı anne ve babaların, özellikle bizim toplumumuzda, derse fazla müdahil olmaları ve sınıf içindeki otorite paylaşımını tam olarak kavrayamamalarıdır.  Ancak, bu tamamen kişisel bir tutumdur ve anne babanın konuya yaklaşımına bağlıdır. Düzenli ebeveyn katılımını istemeyen öğretmenler, onları bazı durumlarda derse davet edebilir, önemli açıklamaları varsa ya da hazırlanan eserde onların da görüp gurur duyacakları durumlar oluşuyorsa, motivasyonu arttırmak ve öğrenciyi onore etmek için derse alabilir. Onun dışındaki bilgilendirmeleri ders öncesi ya da sonrasında kişisel olarak ya da öğrencinin görmesi istenmiyorsa telefonla gerçekleştirebilir. Ancak, her durumda ebeveyn katılımı çok önemsenmeli ve verimi arttırmak için bundan yararlanılmalıdır.

 

Kaynak: piyanopedagojisi.com

Yorum Yap

WhatsApp chat