Amaç ve Misyon

Bireylerin sanatlar tanışmasını sağlamayı, sanatla daha önceden ilgilenmiş bireylerde başarıyı arttırmayı, sanat eğitimi alan bireylerin hedeflerine yön çizmeyi; bu alanda akademik ve uluslararası nitelikte başarılara imza atmalarını, dünya sanat okulları ortamında tanınan sertifikalar edinmelerini sağlamayı ve herşeyden önce kültürel donanımlı, duygusal ve zeka gelişimleri yüksek, seçkin bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

T.C. MEB Özel Rönesans Müzik Akademisi’nin prensipleri; evrensel nitelikte eğitim yaparak, her yaştan bireyin yaşamını sanatla işlemek ve geleceğin aydın sanatçılarını yetiştirmek üzerine kuruludur.

Bu amaç ve misyon doğrultusunda Piyano Öğretmeni Hakan ELMALLIOĞLU öncülüğünde kurulan Özel Rönesans Müzik Akademisi, alanlarında uzman, yüksek nitelikli sanat eğitimi geçmişine sahip bir kadrodan oluşmaktadır.

WhatsApp chat