Özel Rönesans Müzik Akademisi  farklı yaş gruplarına müzik dallarında sunduğu bireysel veya grup ders seçenekleriyle sanata saygı duyan, amatör veya profesyonel sanat kariyeri hedefleri olan sanatçılar yetiştirmeyi hedefler.

Çalışma Saatlerimiz:
Hafta içi: 13:00-20:30 saatleri arası,
Hafta sonu: 10:00-18:00 saatleri arasıdır

Program:
Özel Rönesans Müzik Akademisi 5 yaş itibari ile her yaş grubu öğrencilerine farklı içerik ve seviyelerde aşağıdaki çalışmaları sunar.
Yaylılar & Gitar : Keman / Çello / Klasik Gitar / Elektro gitar / Bas gitar
Piyano: Klasik piyano
Nefesli:Yan flüt
Ses Eğitimi: Vokal / Koro
Bateri ( Davul )

Grup Dersleri: Solfej Koro (seviyeye göre belirlenir), Güzel Sanatlar Lisesi, Üniversite ve Konservatuvarların Müzik bölümlerinin yetenek sınavlarına hazırlık

Program ve Ders süreleri
Programlar 4 Dönem olarak belirlenmiştir :
1. Dönem 05/09/2022-12/11/2022 (10 hafta)
2. Dönem 14/12/2022-21/01/2023 (10 hafta)
3. Dönem 30/01/2023-08/04/2023 (10 hafta)
2. Dönem 10/04/2023-17/06/2023 (10 hafta)

Kurumumuzda iş ve işlemlerin herkes için sorunsuz yürümesini sağlamak için gerekli bazı kurallara ve yönetmeliklere uymak durumundayız! Aşağıda,  Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinin standartlar yönergesine uygun politikalar yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu için tüm iş ve işlemlerimiz denetim altındadır. Öğretmenlerimizin tamamı yasal olarak çalıştırılmakta ve kurs ücretlerimizden kaynaklı vergi hükümlerini de tam yerine getirmektedir. Öğretmenlerimiz sadece kurumumuzda görev almaktadır ve sözleşmeleri gereği kurumumuzdan başka yan gelirleri de olmamaktadır. Bu nedenle planlanmış olan her ders, öğretmenlerimiz ve kurumumuz için tek gelir kaynağıdır.

Biz eğitim-öğretim dönemi boyunca (40 hafta), her hafta belirli gün ve saatlerimizi öğrencilerimize rezerve ediyor, bu plan doğrultusunda müsait olmayı taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda kursiyerlerimiz veya velilerimiz de dönem başında öğretmenlerimizin bu müsait zamanlarını rezerve ederek, bu rezerve edilen zamanlarında öğretmenlerinin bilgi, beceri, tecrübe ve yeteneklerinden faydalanmak amacıyla katılım sağlayacağını taahhüt etmiş oluyorlar. Ancak bazen kursiyerlerimiz veya velilerimiz, bu rezerve edilen saatlerini iptal ederek hem kurumumuzu hem de öğretmenlerimizin hak kaybına neden olmaktadır.

Özel Tatiller, doğum günü partileri, tenis maçları, okul sonrası kulüpleri, diş doktoru randevusu vb. gibi çeşitli nedenlerle iptal etmek isteyen öğrencilerle karşılaşıyoruz. Sık sık son dakika ders iptali bildirimi alıyoruz, bu yüzden öğretmenimizin bu iptal edilen saati öğrencinin ilerlemesini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencinin derslere olan bağlılığının ve ilgisinin azalmasına da neden olur.  Aynı zamanda Öğrenci için haftalık olarak belirli bir zaman aralığını taahhüt eden öğretmene de haksızlık oluyor.

Çoğu zaman, öğrenciler veya veliler  derslerini bir hobi olarak görüyorlar ve bu nedenle derslerini istedikleri zaman iptal edebileceği, istediği zaman devam edebileceğini düşünebiliyorlar.  Unutmamalıyız ki sizin için bir hobi olarak görünen bu eğitim, aslında kurumumuz ve öğretmenlerimizin iş hayatıdır. Aynı zamanda yönetmelikte devam esas olduğu için bu süreler içinde mümkün olduğunca devamsızlık yapılmadan belirlenen süreyi tamamlanması gerekmektedir. Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen adaylarımızın aşağıdaki Öğrenci Sözleşmesini okumalarını rica ederiz.

ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

Özel Sanat Akademisi Eğt. Hiz. Tic. ve Ltd Şti- Özel Rönesans Müzik Yetenek Kursu (Bundan sonra “Kurs” olarak anılacaktır.) Rize ili içerisindeki kurs merkezlerinde İş Bu Kayıt Sözleşmesinin sonunda adı ve soyadı bulunan kurs merkezinde öğrenim görmek isteyen öğrencinin velisi (Bundan sonra “Veli” olarak anılacaktır); Kurs tarafından veliye sunulan bu sözleşme konusu işlem ve hizmetlere aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda şirket ile veli anlaşmışlardır.

 TANIMLAR

Madde 1        : Bu sözleşmede adı geçen;

Kurs              : Özel Sanat Akademisi Eğt. Hiz. Tic. ve Ltd Şti- Özel Rönesans Müzik Yetenek Kursu

Kursiyer        : Özel Sanat Akademisi Eğt. Hiz. Tic. ve Ltd Şti- Özel Rönesans Müzik Yetenek Kursu bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda öğrenim görmek isteyen ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi,

Veli                        : Kursta öğrenim görmek isteyen öğrencinin her türlü yasal durum ve davranışından sorumlu olan ve sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi,

Program              : Öğrencinin öğrenim görmek istediği, içeriğinin hangi ders ve konulardan oluşacağı kurs tarafından belirlenecek olan programı,

Mevzuat               : Kurs içerisindeki her türlü faaliyetleri düzenleyen ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer yazıları, ifade eder.

GENEL ESASLAR:

Madde 2               : Kurs ile öğrenci ve velisi arasında yapılan bu sözleşmeye ait hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu mevzuat çerçevesinde verilecektir. Kurs içerisindeki her türlü faaliyet bu mevzuata uygun olarak sunulacaktır.

Madde 3               : Öğrencinin kaydolduğu program kurs tarafından belirlenecek tarihler arasında uygulanacaktır. İlgili program başlamadan önce kurs tarafından öğrenciye program başlama tarihi duyurulacaktır.

Madde 4               : Öğrencinin kaydolduğu program içeriği, tamamen kurs tarafından belirlenir. Öğrenci veya velisinin ilgili programın içeriğine müdahale hakkı yoktur.

Madde 5               : Öğrencinin kaydolduğu programın uygulanması ile ilgili zaman çizelgesini, kurs belirler Öğrenci veya velisinin bu zaman çizelgesine itiraz hakkı yoktur. Öğrenci bu zaman çizelgesine uymak zorundadır.

Madde 6        : Kurs reklamlarında kullanılmak üzere öğrencilerin zaman zaman fotoğrafları ve videoları çekilebilir. Kurs bu görüntülerin örneklerini saklama, gerekli gördüğünde yeniden kullanma hakkını kendi saklı tutmaktadır. Bu görüntülerin kopyalama hakkı okula aittir.

Madde 7         : ÖZEL RÖNESANS MÜZİK AKADEMİSİ YETENEK Kursu için hazırlanmış yayımların izinsiz kullanılması ve çoğaltılması durumunda, Öğrenci ve velisi, Kuruma karşı kanuni sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 8         :Kursiyerin reşit olmaması halinde iş bu sözleşme velisi tarafından imzalanır. Bu durumda sözleşme hükümleri hem velisini hem de kursiyeri bağlar.

KAYIT İLE İLGİLİ ESASLAR:

Madde 9              : Kursa öğrenci kaydı öğrenci velisinin müracaatı ile yapılır. Yapılan görüşmeler sonrasında Kurs ile Veli arasında sözleşme yapılır.

Madde 10             : Öğrenci kayıt sözleşmesi veli tarafından imzalanınca öğrenci kaydı yapılmış olur. Kayıt yapılan öğrencilerden mevzuat gereği aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgeler;

 1. T.C Kimlik fotokopisi
 2. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 3. Öğrenci Kayıt Formu
 4. Öğrenci Kayıt Sözleşmesi

DEVAMSIZLIK İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 11               : Kursumuzda kayıtlı öğrencilerin ilgili programlara devam etmesi temel esastır. Programda belirtilen sürenin 1/5’inden fazla devamsızlık yapan kursiyerler kanun gereği sınava alınamazlar.

Madde 12               : Telafi dersleri ile ilgili maddeler aşağıdadır;

 1. Her kursiyerin bir dönemde 2/10 kez (sağlık, doğal afet, yakın veya velinin ağır hastalığı, ölüm gibi durumlarda) telafi yapma hakkı bulunmaktadır. Bu hak devamsızlık yaptığı dönem için geçerlidir. Devamsızlık yapılmayan aylarda böyle bir hak bulunmaz ve diğer dönemlere aktarılmaz.
 2. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı derse gelemeyecek olan kursiyerin hastalık ve acil durumlar gibi birkaç makul ve sınırlı istisna dışında, 24 saatten daha kısa bir süre önce iptal edilen dersler telafi edilmeyecektir. Spor etkinlikleri, partiler, diş doktoru randevusu, deneme sınavları, özel tatiller vb. bildirimler dersi iptal etmek için kabul edilebilir nedenler değildir. Ders gününden en geç 24 saat önce kurumumuzu arayarak, kısa mesaj veya e-posta ile   bilgi verilmesi takdirde aynı dönem içerisinde yapılması şartı ile 2/10 telafi hakkını kullanabilir.
 3. Öğrencinin hastalanması veya ailevi bir acil durum yaşaması durumunda, öğrencinin dersi aynı dönem içinde kendi öğretmeni ya da uygun bulunan başka bir öğretmen ile uygulama seçeneği olacaktır.     Dersi yeniden planlamak için acil durumlarda en az 6 saat önceden haber vermesi gerekmektedir.
 4. Ders günü meydana gelen hastalık  ve ailevi acil bir durum dışındaki sebeplerle ders iptali ve kaçırılması durumunda ders telafisi yapılmaz.  Aksi taktirde ders işlenmiş sayılır.
 5. Telafi dersi ayarlanan kursiyerin belirlenen gün/saatte derse gelmemesi durumunda ders işlenmiş sayılır ve telafi hakkını kaybeder. Telafi derslerini 2/10 aynı dönem içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan telafiler bir sonraki döneme aktarılamaz. Yapılmış kabul edilir. İptal hakkını aşan derslerin iptali veya iadesi yapılmaz, aktarım yapılamaz.
 6. Kursiyerin ders saatinde kurumda olması gerekmektedir. İlk 10 dk içerisinde kursiyer derse alınır. 10dk’dan sonra gelen kursiyer, planlanan ders süresinin kalan süresini tamamlayarak bir sonraki kursiyerin ders saatini etkilemeyecek süre kadar dersi işlenir.
 7. Eğitmenimizin hastalık veya diğer öngörülemeyen durumlar nedeniyle ders veremiyorsa, öğrencinin dersi kurumumuzun farklı bir eğitmeni ile alma (müsaitlik olması durumunda) veya dersi başka bir gün/saat için yeniden planlaması sağlanacaktır.
 8. Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz. Sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle Bakanlık veya valilikçe alınan kurumların tatil edilmesi kararlarına uymak zorundadır.
 9. Kurslara devam zorunludur. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5’inden fazla devam etmeyen kursiyer sınava alınmaz. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu kurs programından o faaliyet dönemi için kaydı silinir.

Madde 13           : Kursa kayıtlı öğrencilerin devamsızlık yapması; velinin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Veli; öğrencinin kaydı silinmediği sürece, devam etsin veya etmesin kayıtlı olduğu programın ücretini ödemekle yükümlüdür.

 DİSİPLİN İLE İLGİLİ ESASLAR:

Madde 14            : Kursumuzda disiplin ile ilgili esaslar ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür.

Madde 15            : Kursumuzda toplumca hoş karşılanmayan her türlü tutum ve davranışlara yer verilmez.

Madde 16            : Kurs içerisinde işlenmiş suça göre disiplin kurulu mevzuat gereğince öğrenciye ceza verir. Gerekirse öğrencinin aldığı cezalar öğrenim gördüğü okula ve/veya kolluk kuvvetlerine haber verilir.

Madde 17            : Kursumuz içerisinde sigara, her türlü alkollü içecek, gayrı ahlaki yayın, siyasi ve bölücü yayın bulundurulamaz.

Madde 18            : Öğrenciler tarafından kurs demirbaşlarına verilen her türlü zarar, veli tarafından ödenir. Verilen zarar miktarını kurs yönetimi belirler.

  İNDİRİM İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 19            : Kurs uygulanacak programların ücretlerini ve yapılabilecek indirim oranlarını şirket yönetim kurulu belirler.

Madde 20            : Ücret indirimi şirket yönetim kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından belirlenen şartlar ve oranlar doğrultusunda yapılır. İndirim şartlarını taşımayanlara indirim uygulanamaz. İndirim uygulanan paketlerde iptal söz konusu olduğunda fiyatlar normal olarak hesaplanarak tahsil edilir.

 KAYIT SİLME ve ÜCRET İADESİ

Madde 21            : Kursumuz mali planlarını öğrenci kayıt sayısına göre yaptığından, kayıtlı öğrencilerin öğretim yılı boyunca kayıtlarını sildirmemeleri temel esastır.

Madde 22            : Öğretim dönemi içinde zorunlu bir sebeple kayıt sildirmek isteyen öğrenci için, velisinin yazılı müracaatı gereklidir. Müracaat sonrası şirket yetkilisi veya kurs müdürü tarafından kayıt silme gerekçesi incelenerek kayıt silinir.

Madde 23             : Kaydı silinecek öğrencinin kursa herhangi bir borcunun bulunmaması gereklidir. Borçlu öğrencinin borcu tahsil edildikten sonra kaydı silinir.

Madde 24             : Kayıt silme tarihi, ilgili müracaat dilekçesinin kuruma ulaştığı tarihtir.

Madde 25            : Aşağıda belirtilen sebeplerden biri veya birkaçı dolayısıyla kurstan ayrılan öğrencilerin ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir;

 1. Öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
 2. Kursun kapatılması,
 3. Öğrenci velisinin öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düşmesi (öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düştüğünü gösterir resmi makamlardan alacağı belgelerle ispatlaması) gerekir.

Madde 26           : Kayıt sildiren öğrenci velilerinden, öğrenim gördükleri ders saat ücretleri basın yoluyla ilan edilen ve Milli Eğitim’ce de onaylanan fiyat üzerinden tahsil edilir.

 MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ ESASLAR:

Madde 27            : Kurs ücretinin peşin ,Banka Havalesi Otomatik Ödeme Talimatı veya kredi kartının otomatik ödeme talimatı ile aylık taksitler halinde ödenmesi esastır. Peşin ödemede kayıt sırasında ödemenin tamamı nakit olarak yapılır.

Madde 28             :   Taksitli ödemeler Banka Havale/EFT ile Otmatik ödeme talimatı verilerek ya da Kredi kartı Otomatik Tekrarlı ödeme talimatı ile yapılır. Kredi Kartı ödemelerinde %2 oranında banka işlem ücreti taksit miktarına eklenir.

Madde 29             :   Taksitli ödemelerde ödeme planı, ödemeler eğitim süresini geçmeyecek şekilde en fazla 4 taksit olarak kurs tarafından belirlenir, ilk taksit kayıt esnasında ya da ilk dersin başlangıcı olan ayı takip eden 15’i ve taahhüt edilen tarihlerde ödenir. Velinin ödeyeceği taksit miktarı taksitin ait olduğu ayın eğitim (kurs) ücreti değil, yıllık ödenecek miktarın dönemlere bölünmüş halidir.

ÖDEME PLANI:

Madde 30              :   Zamanında yapılmayan ödemeler için veliye 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmamışsa; kursun sunduğu öğretim hizmetleri durdurulur ve veli hakkında yasal takibat yapılır.

SÜRE

Madde 31                :   Kursumuzda eğitim öğretim belirlenen programlara göre farklılık göstermektedir.

TAAHHÜT

Madde 32               : Özel Sanat Akademisi Eğt. Hiz. Tic. ve Ltd Şti- Özel Rönesans Müzik Yetenek Kursu’na verilecek öğretim programı hizmeti karşılığında (………………….. ……………………) Türk Lirası borcumuzdur.

İşbu taahhütnamede yer alan Ödeme Planı’nda belirtilen taksitlerin, son ödeme günü saat 19:00’a kadar otomatik ve öncelikli olarak Banka hesabımdan/ Kredi Kartımdan tahsil edileceğini, bu saate kadar hesabımı müsait hale getireceğimi, hesabımın müsait olmaması durumunda ise taksitlerin ödenmesi amacıyla Kurs’a bilgi vereceğimi taahhüt ederim.

Üst üste iki taksiti vadesinde ödemediğimiz takdirde ayrıca ihtara mahal kalmaksızın bakiye borcumuzun muaccelliyet kasbedeceğini ve bu tarihten itibaren geciken taksitlerin kanuni gecikme bedellerinin tarafımıza ait olacağını, ihtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda Denizli İcra Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederim. İş bu kayıt sözleşmesinin tüm hükümleri tarafımızca eksiksiz olarak okunmuş ve herhangi bir tereddüttüm olmaksızın anlaşılmış olup, tamamen hür irade ve arzumla yukarıdaki ikaz çerçevesinde sözleşme şartlarını kesin olarak kabul ediyorum.

Madde 33             : Kursiyer bu sözleşmede belirtilen adresin yasal tebligat adresi oluğunu ve bu adrese yapılacak her türlü posta ve tebligatların yasal ikametgah adresine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. İş bu adresi değiştirmesi halinde bu değişikliği on gün önceden Özel Sanat Akademisi Eğt. Hiz. Tic. ve Ltd Şti- Özel Rönesans Müzik Yetenek Kursu’na bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 34             : İş bu sözleşme 2 sayfa üzerinde bu madde dahil toplam Otuz dört maddeden müteşekkil olup taraflarca iki nüsha olarak kendi serbest iradeleriyle tanzim ve imza altına alınmıştır.

Tarih:

Kurs                                                                                                                        Kursiyer / Veli

Özel Sanat Akademisi Eğt. Hiz. Tic. ve Ltd Şti-                                          …………………………………

Özel Rönesans Müzik Yetenek Kursu Müdürü                               TC No: 

WhatsApp chat